26. maj 2021

Debat: Sammen skal vi genoplive forældresamarbejdet i skolerne

Debat: Det stærke forældreengagement, der er afgørende for vores folkeskoler, har været udfordret under nedlukningen. Vi må ikke risikere, at den fysiske afstand mellem forældre og skoler bliver den nye normal.

JESPER CHRISTENSEN (S), Børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune

KIRSTEN BIRK LASSEN, Formand for Skole og Forældre, Københavns Kommune

Bragt i Skolemonitor

Hvornår har du sidst sat fødderne i dine børns skole? Eller kigget klasselæreren i øjnene? Skolerne har som en samlende, fysisk institution for vores børn mildest talt været udfordret de seneste 14 måneder.

Det har været en svær tid for mange børn, men også forældre har mistet noget af den sædvanlige, tætte forbindelse til deres børns skoler, siden Covid-19 meldte sin ankomst sidste forår.

Med genåbningen af samfundet, herunder af skolerne, skal vi alle gøre en indsats for at binde skoler og forældre tættere sammen igen.

Skolelivet har under pandemien budt på udfordringer, og der er ikke noget at sige til, hvis forældre føler sig udkørte efter i lange perioder at have bidraget til undervisningen af deres egne børn i stuen derhjemme – ofte ved siden af det almindelige arbejde.

Det er på mange måder imponerende, hvad børn og forældre har magtet, og den tålmodighed og forståelse, der er blevet udvist, har været fænomenal.

Den større genåbning, hvor alle børn er tilbage på skolebænken, giver anledning til, at vi gerne vil komme med en opfordring.

En opfordring, hvor vi minder hinanden om, at forældrene, indenfor rammerne af hvad sundhedsmyndighederne anbefaler, i større grad nu også kan at tage del i skolelivet. Og så småt tage fat på at understøtte klassefællesskabet og relationerne børnene imellem.

Den afstand, som coronasituationen har skabt, må ikke gå hen og blive den nye normal.

Mister den daglige føling

I skolen får børnene en stor del af den viden og den dannelse, de tager med sig videre i livet. Men forældrene spiller også en afgørende rolle.

Det betyder så meget for børnene, at de voksne interesserer sig for deres skoleliv, deres venskaber og det fællesskab, de er en del af.

At man giver dem en følelse af, at skolen er et vigtigt sted. At man engagerer sig i relationerne til børn, lærere og andre forældre. Det har været svært den seneste tid, hvor hensyn til smitterisiko og restriktioner har overskygget alt andet.

Et er, at de mere formelle arrangementer som sommerfesten, julemarkedet og forældremøderne har måtte lægges på is eller gøres virtuelle. Noget andet er den daglige og mere uformelle tilknytning til skolen.

Det at fornemme stemningen i klassen, at have sin gang i klasseværelset og måske studere elevernes plancher fra en temauge, at se vennerne og i det helt taget give sine børn en oplevelse af, at de ikke lever deres skoleliv uden hjemmets opbakning, nysgerrighed og forståelse.

Dette har udelukkende været muligt på afstand, hvilket særligt har gjort, at forældre til børn i de mindste klasser er kommet til kort.

Hårdest for de svageste

Det er en fælles opgave for politikere, skoleledere og -bestyrelser, lærere og forældre at få bundet skolerne og hjemmene tættere sammen igen.

Nedlukningen har været svær for alle, men for de børn, der har særlige sociale eller faglige udfordringer, har tiden været ekstra hård, og skolens rammer og fællesskab været særligt savnet. Her spiller forældrenetværket i klasserne en vigtig rolle.

Fra politisk side kan vi blandt andet støtte fællesskaberne i klasserne, hvilket vi har gjort i Københavns Kommune med en stor trivselspakke, så eleverne kan lave noget sjovt sammen.

Mange forældre – særligt kontaktforældre – er rigtig gode til at have blik for alle børn og unge i klassen. Det blik er særlig vigtigt nu.

At corona-bobler så vidt muligt bliver udvidet, at fødselsdage, legegrupper og spisegrupper kommer godt omkring alle børn i klassen, og at særligt dem, som står lidt på kanten af fællesskabet, også bliver inviteret med til festen.

Tydelig kommunikation fra skolen

Fra skoler og skolebestyrelsers side er opgaven blandt andet at være tydelige i kommunikationen omkring, hvad elever og forældre må og ikke må på det aktuelle tidspunkt set i lyset af pandemien.

Der er også gode ting at tage med sig fra det seneste skoleår. Vores børn har fået styrket deres digitale færdigheder. Det samme har forældrene.

Læs også: Børns Vilkår: Mange børn vil have brug for hjælp til at komme i gang igen

Nogle skoler har for eksempel oplevet større tilslutning til de virtuelle forældremøder, ligesom der er gode eksempler på skoler, hvor forældrene en gang om måneden har afholdt uformelle virtuelle forældremøder for netop at have en finger på klassens puls.

Den slags aktiviteter kan bestemt være værd at holde fast i, men de bør suppleres af en fælles indsats for at genskabe det stærke forældresamarbejde, som vi kendte det fra før pandemien.