19. maj 2021

S og V i København: Det skal være slut med nye XL-institutioner

Vi vil sikre, at nye daginstitutioner i København ikke bliver for store. For den nærværende pædagogiske ledelse udfordres udover det rimelige, hvis man som leder har ansvar for alt for mange medarbejdere og børn.

Jesper Christensen (S) og Jens-Kristian Lütken (V)

Hhv. Børne- og ungdomsborgmester og næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune

Bragt i Altinget

Når Malthe, Marie og Mustafa begynder i vuggestue, er det starten på nogle år, som vil præge dem dybt. De første tre år af et barns liv har nemlig afgørende betydning for barnets udvikling og muligheder videre i livet.

Derfor er det så vigtigt, at kvaliteten i vores daginstitutioner er i top. Det arbejder vi målrettet på at sikre i Børne- og Ungdomsudvalget. Vi ønsker, at alle byens børn uanset baggrund har de bedste muligheder for at trives og udvikle sig.

Det opnår vi ved, at alle dagtilbud i København er højkvalitetsdagtilbud. Et arbejde, vi har forpligtet os til, og som står at læse i udvalgets strategi, hvor vi under overskriften 'Vores børn – fælles ansvar' lister indsatsområderne op. 

Antal børn stiger

Det er sket store fremskridt de seneste år med blandt andet fremrykkede minimumsnormeringer og en styrket pædagogik i de enkelte institutioner som vigtige nedslag. Vi er nu nået dertil, hvor vi kan tage endnu et skridt på rejsen: At sikre, at nye daginstitutioner i København ikke bliver for store.

Nye institutioner skal der til, for børnetallet i hovedstaden vokser og vil fortsætte med det. Og vi skal stadig bygge institutioner med plads til mange børnegrupper, for her i København har vi kun et begrænset antal grunde at bygge nye institutioner på.

Men det bør være sådan, at institutionerne bygges og indrettes, så de altid kan opdeles i mindre, selvstændige institutioner. Med egen ledelse, egne pædagoger, egne børn og eget forældreråd. Det stiller vi et fælles medlemsforslag om onsdag i denne uge i Børne- og Ungdomsudvalget.

Der bygges i dag mange store institutioner i København med eksempelvis 13 eller op til 21 grupper med et fokus på 'det små i det store.' Takket være lederne og de ansattes høje faglighed og overskud er fundet mange lokale løsninger, så man også i de store institutioner har nærværende ledelse.

Opdeling skal være muligt

Netop nærværende ledelse er afgørende for, om pædagogikken og forældresamarbejdet spiller og dermed også om børnene trives. Og alt andet lige så kan det være svært kan det være svært at udøve den nærværende ledelse, når man som pædagogisk leder eksempelvis har ansvar for over 30 medarbejdere og mere end 100 børn.

Vores forslag er derfor, at det skrives ind i kommunens såkaldte funktionsprogram, at en opdeling af små institutioner i én stor altid er muligt ved nybyggerier. Det skal simpelthen indtænkes i byggeriet, fra de første streger til det tegnes op. 

Da de ledige byggegrunde i København som sagt ikke hænger på træerne, kan det fortsat være nødvendigt og økonomisk fornuftigt at opføre større institutionsbygninger, hvor der tænkes i at dele f.eks. køkken, parkering, renovering og så videre. Men fremover bør det være muligt altid at kunne opdele de nye institutioner i selvstændige enheder. 

Det er for os det naturlige næste skridt i Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med at skabe høj kvalitet i alle dagtilbud.