Dagtilbud af højeste kvalitet

En tryg barndom er den bedste forudsætning for et godt liv. Vores dagtilbud skal give børn de optimale rammer for at trives og udvikle sig.

Alle byens daginstitutioner skal være tilbud af højeste pædagogiske kvalitet. De skal give alle børn uanset baggrund de bedste muligheder for at lære, udvikle sig og trives.

Vi ved fra forskningen, at de første år af et barns liv er helt afgørende for, hvordan man klarer sig resten af livet. Men desværre får langt fra alle den bedste start på tilværelsen. Vi kan se, at børn fra socialt udsatte familier, som ikke kommer i et pasningstilbud, klarer sig væsentligt dårligere hele vejen gennem folkeskolen. Det mønster skal vi have brudt, så også børnene i udsatte familier kommer i daginstitution, og vi skal sætte tidligt ind, når børn har trivselsproblemer eller sproglige udfordringer.

Vi har nogle af de dygtigste medarbejdere i københavnske vuggestuer og børnehaver. De passer ikke bare børn, men styrker børns sprog, motorik, nysgerrighed og evne til indgå i sociale fællesskaber gennem dannelse, leg og læring og gør dermed en rigtig stor forskel for byens mindste.

I min tid som borgmester er kvaliteten blevet løftet. Langt færre dagtilbud har i dag udfordringer i de årlige tilsyn. Men vi kan blive endnu bedre. Fra 2022 indfører vi minimumsnormeringer i Københavns vuggestuer og børnehaver – to år før det nationale krav til antallet af pædagogiske medarbejdere per barn træder i kraft. Der er også brug for, at vi uddanner, rekrutterer og fastholder flere pædagoger, at vi styrker forældresamarbejdet, og at vi får en mere nær ledelse i den enkelte institution.