Folkeskolen skal være førstevalg

Den lokale folkeskole skal være det naturlige valg. Med en styrket udskoling får børn og unge de rette kompetencer for deres videre færd.

Folkeskolen i København skal være så god, at alle forældre ser deres lokale distriktsskole som det naturlige førstevalg til deres børn. Ikke fordi det er folkeskolen, men fordi det er den bedste skole i deres område. Vores skoler skal give børn og unge de faglige kompetencer, de får brug for senere i livet, og skal samtidig skabe hele og dannede mennesker. Mens jeg har været borgmester, har en række københavnske folkeskoler udviklet sig til at være de foretrukne i distriktet.

Elevernes stemme er vigtig for at bygge videre på den positive udvikling. Deres holdninger og erfaringer skal vi bruge i det fremtidige arbejde med blandt andet at nedbringe fraværet og forbedre trivslen for både elever og medarbejderne. 

Vi har de seneste år sat ekstra fokus på udskolingen. Det har ført til, at flere i dag fortsætter videre i en ungdomsuddannelse, og at karaktergennemsnittet for afgangselever er steget, ikke mindst for tosprogede elever. Den indsats skal vi fastholde og udvikle, så vi skaber en reel chancelighed for byens unge generationer.

Folkeskolen skal endnu tættere på det samfundet og den virkelighed, der møder eleverne senere i livet. Undervisningen skal gøres mere interessant og relevant ved at samarbejde med for eksempel museer, organisationer og virksomheder, vi skal have mindre ”røv til sæde-undervisning” og bygge bedre broer til ungdomsuddannelserne.