Stærke fællesskaber i klub- og fritidstilbud

Klubber og fritidshjem skal tilbyde fællesskaber og aktiviteter, som rammer børn og unge, så de vælger muligheden til i stedet for fra.

København skal have attraktive fritidstilbud og mødesteder til byens unge. Det er sundt at være en del af fællesskaberne i byens fritidshjem, fritidsklubber og ungdomsklubber, og det giver sociale kompetencer, de kan bruge hele livet.

Min ambition er, at langt flere børn og unge har lyst til at bruge kommunens klubber og fritidstilbud, så de i højere grad mødes på tværs af social baggrund i tilbud, der er båret af fælles interesser.

Særligt ungdomsklubberne for de 14-17-årige har et stort uforløst potentiale. Klubberne skal samle byens unge og give dem mulighed for at prøve sig selv af og finde ud af, hvad de interesserer sig for gennem sjove og udviklende aktiviteter som musik, teater og sport. Samtidig oplever mange unge ensomhed og mistrivsel og lukker sig inde i skærmen. Ungdomsklubben skal være et sted, man kan skabe stærke fællesskaber, fede oplevelser og relationer for livet. Lidt som at gå på efterskole – efter skole.